NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Приложение

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на външна стена (тип "сандвич") и вентилируема фасада с височина до 12 метра. Поставя се върху стените между профилите от подконструкцията на вентилируемата фасада като механично се закрепя чрез  PVC дюбели (5-8 бр/м2) с метални пирони. Продуктът може да бъде използван за различни външни стени тип "сандвич".

Описание

NaturBoard VENTI е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна
плътност, спадаща към полутвърдите продукти. NaturBoard VENTI е негорим,
устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и
химически неутрален.

Основни характеристики

Топлинна изолация
Нисък коефициент на топлопроводимост λD =0.035 W/mK

Противопожарна защита
Клас по реакция на огън А1, негорим материал

Звукоизолация
Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

- стабилност и компактност
- водоплътност и паропропускливост
- повишена защита в случай на пожар
- устойчивост на стареене
- безвреден за здравето и околната среда материал

Размери и опаковка

Äåáåëèíà Äúëæèíà Øèðèíà Áðîé ïëî÷è m2 / пакет m3 / пакет
(mm) (mm) (mm) в пакет    30
1000 600 18 10,8 0,32
40 1000 600 15 9,0 0,36
50 1000 600 12 7,2 0,36
60 1000 600 9 5,4 0,32
70 1000 600 8 4,8 0,34
80 1000 600 6 3,6 0,29
90 1000 600 6 3,6 0,32
100 1000 600 6 3,6 0,36
120 1000 600 5 3,0 0,36
150 1000 600 4 2,4 0,36

Технически характеристики
Характеристика
Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост W/mK 0,035
Клас по реакция на огън - A1 - негорим материал
Съпротивление на въздушен поток kPa.s/m3 > 5
Kоефициент на дифузно
съпротивление на водни пари
- ~ 1

Oпаковане и складиране

Продуктът NaturBoard VENTI се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови площи. При извънредни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито, трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.

Минерална вата с ECOSE® Technology

NaturBoard е групово наименование на продукти каменна минерална вата, които от януари 2016 година се произвеждат с помощта на Ecose® Technology - иновативна технология на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми суровини, вместо на химикали на петролна основа.

EcoseTechmology

Вентилируема фасада

Вентилируема фасада

Същността на вентилируемата фасада е в наличието на междинно пространство - слой въздух, свързан чрез отвори с външната среда, за осигуряване на вентилация между външната защитна фасадна облиц