NaturBoard POD PLUS

NaturBoard POD PLUS

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Приложение

Продуктът е предназначен за защита от разпространението на ударен шум в плаваща подова конструкция, топлоизолация и защита от пожар. Идеален е за монтаж под мокри замазки и повърхности с равномерно разпределено натоварване до 5 kPA.

Описание

NaturBoard POD PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата
с равномерна плътност, спадаща към твърдите продукти.
NaturBoard POD PLUS е негорим, устойчив на високи температури,
водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Основни характеристики

Топлинна изолация
Нисък коефициент на топлопроводимост λD =0.039 W/mK

Противопожарна защита
Клас по реакция на огън А1, негорим материал

Звукоизолация
Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

- гарантирана защита от ударен шум
- устойчивост на стареене
- лесен и бърз монтаж
- безвреден за здравето и околната среда материал

Размери и опаковка

Äåáåëèíà Äúëæèíà Øèðèíà Áðîé ïëî÷è m2 / пакет m3 / пакет
(mm) (mm) (mm) в пакет    30
1000 600 10 6,0 0,18
35 1000 600 8 4,8 0,17
40 1000 600 8 4,8 0,19
45 1000 600 6 3,6 0,16
50 1000 600 6 3,6 0,18

Технически характеристики
Характеристика
Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост W/mK 0,039
Клас по реакция на огън - A1 - негорим материал
Свиваемост kPa.s/m3 CP3

Опаковане и складиране

Продуктът NaturBoard POD PLUS се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови площи. При извънредни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито, трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.

Минерална вата с ECOSE® Technology

NaturBoard е групово наименование на продукти каменна минерална вата, които от януари 2016 година се произвеждат с помощта на Ecose® Technology - иновативна технология на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми суровини, вместо на химикали на петролна основа.

EcoseTechmology