NaturBoard FIT PLUS

NaturBoard FIT PLUS

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Приложение

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на окачен таван, таванска плоча и скатен покрив и други сградни елементи, където изолацията не е подложена на натисково натоварване. В зависимост от степента на вентилиране на покривната конструкция (вентилиране на слоя над топлоизолационния материал) е задължително поставянето на парна бариера или активна парна бариера от топлата страна на изолацията (определящ е начинът на вентилиране на скатния покрив).

Описание

NaturBoard FIT PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата
с равномерна плътност, спадаща към меките продукти.
NaturBoard FIT PLUS е негорим, устойчив на високи температури,
водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Основни характеристики

Топлинна изолация
Нисък коефициент на топлопроводимост λD =0.037 W/mK

Противопожарна защита
Клас по реакция на огън А1, негорим материал

Звукоизолация
Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

- стабилност и компактност
- устойчивост на стареене
- самопокриващ се материал: позволява след отрязване на плочите да се получава 1 см резерв в ширина, който покрива разстоянието между наклонените покривни греди
- безвреден за здравето и околната среда материал
- лесен и бърз монтаж

Размери и опаковка

Äåáåëèíà Äúëæèíà Øèðèíà Áðîé ïëî÷è m2 / пакет m3 / пакет
(mm) (mm) (mm) в пакет    40
1000 600 15 9,0 0,36
50 1000 600 12 7,2 0,36
60 1000 600 9 5,4 0,32
70 1000 600 8 4,8 0,34
80 1000 600 6 3,6 0,29
90 1000 600 6 3,6 0,32
100 1000 600 6 3,6 0,36
120 1000 600 5 3,0 0,36
150 1000 600 4 2,4 0,36
200 1000 600 3 1,8 0,36

Технически характеристики
Характеристика
Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост W/mK 0,037
Клас по реакция на огън - A1 - негорим материал
Съпротивление на въздушен поток kPa.s/m3 > 5
Kоефициент на дифузно
съпротивление на водни пари
- ~ 1

Опаковане и складиране

Продуктът NaturBoard FIT PLUS се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови площи. При извънредни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито, трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.

Минерална вата с ECOSE® Technology

NaturBoard е групово наименование на продукти каменна минерална вата, които от януари 2016 година се произвеждат с помощта на Ecose® Technology - иновативна технология на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми суровини, вместо на химикали на петролна основа.

EcoseTechmology