FKD-S Thermal

FKD-S Thermal

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Описание

Изолационни плочи за контактна фасада.

FKD-S Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има подобрени топлоизолационни характеристики, по-нисък коефициент на топлопроводимост, което осигурява по-добра топлинна защита на сградата. Той е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, за противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и за изпълняването на негорими противопожарни ивици. Плочите FKD-S Thermal осигуряват висока й паропропускливост. Продуктът може да бъде използван в система за тънкослойна или дебелослойна контактна фасада. Изолационните плочи се монтират върху стената чрез залепване с полимер-циментово лепило, което се нанася на плочата линейно, под формата на рамка по целия й периметър и точково, в средата на всяка плоча, на най-малко три места, като след това плочите се закрепят и механично (6-8 дюбела/м2). Следва полагане на шпакловъчен слой, армиран със стъклотектилна мрежа, който се грундира преди нанасяне на тънкослойната мазилка. Завършващият слой на фасадата трябва да бъде паропропусклив. Тази система може да бъде използвана и за изолация на стени между отопляеми и неотопляеми помещения и за изолация на хоризонтални конструктивни елементи (напр. изолация на подова конструкция на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери).

 Характеристика

  • Топлоизолация - Нисък коефициент на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1, негорим материал
  • Звукова изолация - Отлична звукоизолация вследствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • По-добра топлинна защита на сградата
  • Паропропускливост
  • Защита от пожар
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за задравето и околната среда материал
  • Лесен и бърз монтаж

Размери и пакети

Дебелина Дължина Ширина Брой плочи m2 / m3 /
(mm) (mm) (mm) в пакет    
30 1000 600 10 6,0 0,18
40 1000 600 8 4,8 0,19
50 1000 600 6 3,6 0,18
60 1000 600 5 3,0 0,18
70 1000 600 5 3,0 0,21
80 1000 600 4 2,4 0,19
90 1000 600 4 2,4 0,22
100 1000 600 3 1,8 0,18
110 1000 600 3 1,8 0,20
120 1000 600 3 1,8 0,22
140 1000 600 3 1,8 0,25
150 1000 600 2 1,2 0,18
160 1000 600 2 1,2 0,19
180 1000 600 2 1,2 0,22
200 1000 600 2 1,2 0,24

.

Технически свойства

Характеристика Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост λD W/mK 0,035
Клас по реакция на огън - A1 -негорим материал
Коефициент на дифузно съпротивление
на водни пари μ
- ~ 1
Деламинация kPa > 10
Якост на натиск при 10% деформация kPa > 30

.

Опаковане и складиране

Продуктът FKD-S Thermal се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови площи. При извънредни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито, трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.