Указания за инсталиране върху плоски покриви

Оборудване
 • Ножица
 • Нож с формата на кука
 • Дренажен съд
 • Метла
 • Облекло за работа
  /безопасност

Съвети за инсталация и поддръжка


Преди инсталация

 • Проверете местните наредби за озеленяване на покриви.
 • Спазвайте изискванията за безопасност за покривни инсталации.
 • Проверете възможността за достъп до електричество и вода.
 • Проверете позицията на отводнителните тръби.


Съхранение на материалите

 • Съхранявайте всички материали, защитени от пряка слънчева светлина.
 • Уверете се, че теглото на материалите не превишава товароносимостта на покривната и сградна конструкция.


Инсталация

 • Пристъпете към инсталация в рамките на 24 часа след доставката, растителните платна не трябва да се съхраняват във вид на рула за повече от няколко дни (включително времето за транспортиране).
 • Инсталирайте озеленения покрив при температури над точката на замръзване и в условия на ниска скорост на вятъра.


Поддръжка

 • Наторявайте растенията с подхранващ тор Urbanscape, един или два пъти годишно.
 • В зависимост от местните климатични условия трябва да се осигури система за напояване.
 • За сключване на договор за поддръжка и осигуряване на най-добри резултати от озеленяването на покрива се обърнете към Urbanscape.

Етап 1:

Подготовка на
покрива

 

 

 

 

 

Почистете покрива с метла. Проверете дали водонепроницаемата мембрана не е повредена и осигурете хидроизолация на покрива.

Етап 2:

Мембрана за
коренова
система

 

 

 

 

 

 • Когато водонепроницаемата покривна мембрана не е устойчива към проникване на корени, е необходимо тя да бъде покрита с коренова мембрана Urbanscape Root.
 • Мембраната за кореновата система трябва да покрива водонепроницаемата мембрана с поне 0,5 м препокриване от всички страни. Фиксирайте кореновата мембрана, за да предотврати повдигането й от вятъра.
 • Изрежете кореновата мембрана в местата, където ще се инсталират дренажните съдове. Не режете директно върху водонепроницаемата мембрана. От съображения за безопасност и защита на кореновата мембрана използвайте нож с формата на кука. Не използвайте макетен или обикновен нож.

Етап 3:

Система за
отводняване
Urbanscape

 

 

 

 

 

Изберете система за отводняване:
(a) Urbanscape отводняване с буфер – панелите са перфорирани от едната страна, за да позволят задържане на водата. Инсталирайте панелите с отворите нагоре, с препокриване.
(b) Urbanscape отводняване без буфер – развийте дренажа и се уверете, че бялата тъкан е от горната страна. При необходимост прикрепете и инсталирайте рулата плътно едно до друго.

 • Покрийте цялата площ на покрива с дренажни панели/рула.
 • Изрежете дренажните панели/рула в местата, където ще се инсталират дренажните съдове. От съображения за безопасност и защита на дренажните панели/рула използвайте нож с формата на кука. Не използвайте макетен или обикновен нож.

Етап 4:

Urbanscape
Green Roll

 

 

 

 

 

 • Развивайте рулото Urbanscape Green Roll напречно на Urbanscape дренажните панели/рула. Инсталирайте Urbanscape Green Roll плътно едно до друго.
 • Възможно е да оставите непокрита област от 20 см от края на покрива, която да се използва като участък за полагане на чакъл.
 • При необходимост Urbanscape Green Roll може да се отреже до необходимия размер (за предпочитане с ножица).

Етап 5:

Платно
Urbanscape
Sedum-mix

 

 

 

 

 

  • Внимателно разгънете слоя Urbanscape Sedum-mix напречно на рулата Urbanscape Green Rolls.
  • Започнете с платното откъм върха. Проверете положението на платното Urbanscape Sedum-mix преди да го разгънете.
  • При необходимост Urbanscape Sedum-mix може да се отреже до необходимия размер, с ножица или нож с формата на кука.
  • Платното Urbanscape Sedum-mix трябва да покрива цялата площ на Urbanscape Green Roll. При насипване на чакъл по краищата се уверете, че площта без растения е на поне 20 см от края на покрива.

Етап 6:

Съдове за
отводняване

 

 

 

 

 

  • Поставете дренажния съд върху тръбите за отводняване.
  • Поставете алуминиевия профил около тревата и вмъкнете L –образната страна под дренажните панели/рула Urbanscape.

Етап 7:

Площ с
чакъл

 

 

 

 

 

   • Попълнете пространството между края на покрива и платното Urbanscape Sedum-mix с чакъл, с едрина на фракцията 16-32 мм.
   • Уверете се, че кореновата мембрана Urbanscape е покрита напълно.
   • Дебелината на слоя насипан чакъл трябва да отговаря на дебелината на платното Urbanscape Sedum-mix.

Етап 8:

След
инсталация

 

 

 

 

 

   • Отрежете подаващите се видими краища на кореновата мембрана по краищата на покрива. Не режете директно върху водонепроницаемата мембрана. Не използвайте макетен или обикновен нож.
   • Попълнете оголените места с чимове трева.
   • Напоете растенията докато Urbanscape Green Roll се насити с вода.

Зелени покриви

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават нова стойност на ролята на сградите в планирането на градовете.