Типове зелени покриви

 

Съществуват два основни типа зелени покриви

 

Екстензивни зелени покриви

Екстензивните зелени покриви са с малка дълбочина на слоя (обикновено 7-10 см).

Те поддържат покритие от тревисти растения, мъхове, билки и друга растителност, изискваща малка или никаква поддръжка.

Това са най-олекотените типове зелени покриви. Екстензивните озеленени покриви осигуряват впечатляваща защита на хидроизолацията и значително намаляват водния отток.

След завършване зеления покрив трябва да се инспектира веднъж или два пъти годишно. За осигуряване на правилен растеж и успешна поддръжка се изисква редовно ежегодно наторяване с изкуствени торове през есента или ранната пролет.

 

Интензивни зелени покриви

Интензивните зелени покриви са с по-голяма дебелина на почвения слой (над 15 см) и позволяват отглеждане на по-голямо разнообразие от растения, от тревни площи до декоративни храсти и млади дървета.

Типът на растенията определя и необходимата дебелина на почвения слой, нуждата от система за напояване и нивото на поддръжка. За този тип зелени покриви обикновено се осигурява регулярен достъп, ето защо проектирането им включва павирани алеи, стени и дори водни съоръжения.

Не е необходима напоителна система, освен при изключително продължителни периоди на сухо време. Екстензивните зелени покриви с голяма площ не изискват осигуряване на регулярен достъп.

Променливи

Екстензивни

Интензивни

РастителностТлъстига, трева, билки Трева, декоративни храсти, дърветаe
Височина< 15cm25 – 100cm
НапояванеВ повечето случаи не се изискваВинаги е необходимо
Тегло50 – 150kg/m2250 – 1,000 kg/m2
Възможност за ходенеНяма/ограниченаДа
Воден буфер4 - 12mm18 - 39mm
Товароносимост на покриваОбикновено е достатъчнаИзисква подсилена покривна конструкция
ПоддръжкаМного нискаСравнима с тази за нормална градина
Наклон на покриваДо 45ºПлосък или терасиран

Зелени покриви

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават нова стойност на ролята на сградите в планирането на градовете.