Система за отводняване Urbanscape без буфер

Система за отводняване Urbanscape без буфер

Системата за отводняване Urbanscape без буфер е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и геотекстил върху ямките.

Осигурява бързо отводняване през влажни периоди и аериране на кореновата система на растенията.

Технически свойства

Свойство

Единица

Стойност

Стандарт

Височина mm 10
Ширина m 2
Дължина m 12.5
Размер м2/палет 150
Обем l/m2 0
Тегло кг/m2 0.75
Якост на натиск kN/m2 прибл. 400 EN-ISO 25619-2

Зелени покриви

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават нова стойност на ролята на сградите в планирането на градовете.