Платно Urbanscape Sedum-mix

Платно Urbanscape Sedum-mix

Биологично разградимите платна Urbanscape Sedum-mix включват от десет до дванадесет различни сортове Sedum (тлъстига, тревисти растения).

Платната осигуряват най-малко 95% покритие при доставка. Растителните платна Urbanscape са изготвени в съответствие с указанията FLL.

Тревистите растенията са естествено пригодени за съхранение на вода в листата и следователно изключително подходящи за условия с разнообразен климат.

Технически свойства

Свойство

Единица

Стойност

Дебелина mm 20-40
Покритие % 95
Стандартен размер m 1x2
Максимална дължина на рулото m 20-25
Сухо тегло кг/m2 15
Тегло в състояние, наситено с вода кг/m2 23

*FLL - Forschunssgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau

Зелени покриви

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават нова стойност на ролята на сградите в планирането на градовете.