Основа Urbanscape Green Roll

Основа Urbanscape Green Roll

Urbanscape Green Roll (HTC GR) е лека основа за озеленяване на покриви, произведена от минерална вата с дълги влакна, специално преплетени  за създаване на компактен минерален филц със стабилни размери.

Продуктът се изготвя изцяло от минерални влакна от първични скални породи.

Urbanscape Green Roll осигурява отлично влагозадържане и консервация в зелени покриви и е добра растителна среда, съставена от различни минерални смеси.

 

Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) и Urbanscape Green Roll High (HTC GR H) съдържат допълнителни супер абсорбиращи частици, разпръснати сред филца от минерална вата. Това прави продукта най-подходящ за отглеждане на растения, тъй като минералната вата поглъща вода под действието на капилярни сили.

Частиците осигуряват допълнително съхранение на вода, която освобождават при необходимост. Освен това супер абсорбиращите частици предпазват водата от изпаряване и изтичане, когато температурите са високи.

Технически свойства

Свойство

Дебелина (mm)

Влагозадържане (l/m2)

Тегло (кг/m2)

Green Roll Standard 20 17 2.20
Green Roll Medium 20 27 2.25
Green Roll High (20) 20 37 2.30
Green Roll Standard 40 29 4.40
Green Roll Medium 40 39 4.45
Green Roll High (40) 40 49 4.50

Свойство

Единица

Стойност

Стандарт

Ширина m 1 EN 822
Дължина m 3-6 EN 822
Дебелина mm 20-40 EN 823 (50Pa)
Номинална плътност* кг/m3 100-110 EN 1602
Реакция на огън Euroclass A1 EN 13501-1

*Валидно за сухо състояние.

Зелени покриви

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават нова стойност на ролята на сградите в планирането на градовете.