Топлоизолация

Какво е топлоизолация?

Когато говорим за топлоизолация, всъщност най-често имаме предвид топлоизолационния материал, чиято функция е да предпази обекта от външните промени в температурата и да поддържа постоянна приятна температура във вътрешността му. За да се нарече един материал топлоизолационен, той трябва да има нисък коефициент на топлопроводимост, който се обозначава с гръцката буква λ (ламбда). Ламбда на изолационния материал трябва да бъде по-ниска от 1 W/mK и колкото е по-ниска, толкова по-добър топлинен изолатор е материала.

Топлоизолация – характеристики

Топлоизолацията представлява задължителен елемент при изграждането на всеки обект и за нея трябва да се мисли още при проектирането. Добрата топлоизолация има следните характеристики:
1.    Осигурява приятна температура във вътрешността на обекта както през зимата, така и през лятото (независимо дали навън е +40 или -15 градуса по Целзий, температурата във вътрешността на помещението се запазва постоянна).
2.    Дава възможност на обекта да диша, т.е. пàрата, която се образува вътре, безпрепятствено да преминава през фасадната конструкция
3.    Предотвратява образуването на влага, конденз и плесен
4.    Механически предпазва сградата и удължава нейния експлоатационен срок
5.    Осигурява енергийна ефективност на обекта – намалява консумацията на енергия за отопление и охлаждане, като по този начин Ви пести пари и опазва околната среда
6.    Влияе върху създаването на здравословен микроклимат за приятен престой на Вас и Вашето семейство в помещенията
7.    Директно влияе върху стойността на недвижимия имот, в който е монтирана, като я увеличава

Топлоизолация – най-добрите материали

Oт първите стъпки на човека на Земята до днес хората търсят и използват различни естествени материали, за да направят жилището си приятно място за живеене. В миналото тези материали са били от растителен произход – например слама, тръстика, клони, а след това и материали с по-голяма плътност – пръст, т.е. кал, глина, камък... Дори и днес топлоизолацията на обектите се свежда до същата група материали, но с развитието на съвременните технологии някои от тях „еволюират“ и сега вместо обикновен каменен блок майсторите по изолация използват различни видове минерална вата – каменна, стъклена и дървена. Цели 80 процента от всички монтирани топлоизолационни материали представляват различни минерални вати.
Knauf Insulation е уникална на местния пазар, тъй като предлага на купувачите именно такава естествена топлоизолация: каменна вата, стъклена вата и дървена вата.

Топлоизолация – как да изберем точния материал?

Върху избора на адекватен материал за защита на конкретния обект влияят почти същите фактори, както и при всеки друг строителен материал: местните микро- и макроклиматични условия, популярността на изделието и строителните традиции, специфичните изисквания и разбира се цената. Въпреки че никой не е доволен, когато цената диктува избора му, при избора на топлоизолация повечето клиенти изхождат преди всичко от нея.
Независимо от това не бива да се забравя, че днес топлоизолацията вече не изпълнява само основното си предназначение – да пази от студ или топлина. Напротив, хората трябва да са наясно, че добрата топлоизолация удовлетворява и някои допълнителни изисквания:
1.    Паропропускливост – за да „дишат“ помещенията, т.е. влагата отвътре да може да излиза безпрепятствено
2.    Противопожарна защита – предпазва от пожар, а ако все пак той възникне, предотвратява разпространението му. Идеално е топлоизолацията да е от клас на реакция на пожар A1, т.е. да бъде негорим материал, като например каменната и стъклената вата
3.    Дълготрайност – да издържи, докато съществува и Вашия обект
4.    Влагоустойчивост, устойчивост на химикали и насекоми
5.    Звукоизолатор – освен всички останали характеристики, да Ви предпазва и от шума между помещенията и от външния шум

Каменната и стъклената минерална вата Knauf Insulation са материали, които дават решение на всички горепосочени изисквания!