Техническа изолация

ЕКОЛОГИЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ на добра цена

Предимства

  • добри топлоизолационни и акустични свойства
  • много добра огнеустойчивост
  • устойчива форма
  • удобен и лесен монтаж
  • компресирана опаковка - осигурява удобно транспортиране
  • стандартна хидрофобизация по цялото сечение
  • ползи, които произтичат от ECOSE® Technology:
   - приятно чувство при докосване
   - отделя по малко прах
   - без мирис
   - лесно се обработва

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ролките от минерална вата с ECOSE® Technology са материал с общо предназначение. Предназначени са за използване като топлинна и акустична изолация в конструкции на скатни покриви, като изолация между ребрата на гредореда и под ребрата. Особено се препоръчва да се използват при топли покриви, като междуребрен пласт с дебелина минимум 15 сантиметра. Друго възможно приложение е при хоризонталните конструкции, където изолационният материал не е изложен на натоварване (например гъсто ребрени дървени етажни плочи; скелетно-ригелни конструкции) или пък в конструкции на преградни и щендерни стени .
Над помещенията с високо налягане на водна пара (например с повишена температура или висока относителна влажност) трябва да се използва пароизолационно фолио, което предпазва изолационния материал от трайно овлажняване.

Плоскостите (плочите) от минерална вата с ECOSE® Technology са материал с общо предназначение. Тези плоскости могат да се използват като топлинна изолация в конструкции на скатни покриви, особено се препоръчва да се използват при топли покриви като втори изолационен пласт с дебелина минимум 5 сантиметра в съчетание с Ekoroll (Екорол) с дебелина 15 см, който се полага като първи изолационен пласт под ребрата на конструкцията .
Друго възможно приложение : във външни касетни стени; външни вентилирани стени; като топлоизолация в конструкция откъм вътрешната страна на зида; в системи от окачени тавани , в системи ,  при които изолацията не подлежи на механично натоварване.

 

ОПАКОВКА
Ekoroll (Екоролка) е компресиран и опакован в ролки.
Продуктът е достъпен в общи опаковки MPS, защитени с фолио РЕ. Предпазната опаковка е маркирана с логото на производителя и с етикет на продукта, който съдържа основни технически параметри на изделието, с описание на препоръчителния основен начин на употреба.

 

КАЧЕСТВО
Knauf Insulation I Knauf Insulation притежава сертификат за качество за интегрирана система на управление съгласно стандарти SO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. В производствения процес на настоящето изделие не се превишават лимитите на емисии, които се намират под строг контрол на отдел Качествен контрол на фирма Knauf Insulation.

 

За по - детайлна информация вижте техническите листи тук: Ekoboard и Ekoroll