Сравнителни характеристики

КАМЕННА ИЛИ СТЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВАТА ?

Техническите условия и нормативите,  както и все по-изискателните потребители, налагат ползването на най-качествени строителни материали в процеса на строене на обекта. Особено е важно обекта, в който пребиваваме, да дава подходяща топлина, акустичен конфорт и едновременно да обезпечава сигурност от пожар. Затова, още по време на проектиране, особено внимание трябва да обърнем към избора на изолационни материали.KnaufInsulation е компания, която ви дава качествени решения благодарение на високи качества на нашите продукти, изолационни материали от каменна и от стъклена минерална вата. Въпреки, че на нашия пазар двата вида материали - вата - същестува вече дълги години, все още се явяват недоумения около тяхната подобност и разлики, области на ползване, потекло. 

  

 

 

 

Ние имаме единствената възможност да ви предложим ползването на двата материала - това ни дава авторитет да на всеки купувач дадем непристрастен и обективен съвет - къде, как и защо да употребява някой от тези два материала.

 

ЗА МАТЕРИАЛИТЕ

 

И каменната и стъклената минерална вата принадлежат към групата  на минерални вати - поради своето минерално потекло:

 

* каменната минерална вата се прави от камък, който има вулканично потекло - доломит, диабаз и базалт

 

* стъклена минерална вата  е от стъклена шлака и пясък

 

Производственият процес на двете вати е подобен: суровините се топят на високи температури, получава се "лава", която с помоща на центрифугални колелета се изприда в хубави влакна, които се таложат във филц, от който, с допълнителна обработка, се получава финалният продукт - каменни плочи, т. е. ролни стъклена минерална вата.

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Каменна минерална вата Стъклена минерална вата
 • short fibers
 • greater density of the product from 30 to 200kg/m3
 • high resistance to pressure
 • λ in the limits from 0.035 to 0.039w/mK
 • great absorbance of sound energy
 • incombustible material, incombustibility class A1
 • maximum working temperature 750°C
 • higher fire resistance
 • high melting temperature, over 1000°C
 • lower elasticity of the material
 • low tensile strength
 • very resistant to mechanical damage during handling
 • long fibers
 • lesser density of the product from 11 to 45kg/m3
 • lower resistance to pressure
 • λ in the limits from 0.032 to 0.044w/mK
 • great absorbance of sound energy
 • incombustible material, incombustibility class A1
 • maximum working temperature 230°C
 • fire resistance
 • lower melting temperature, about 700°C
 • high elasticity of the material
 • high tensile strength                    
 • resistant to mechanical damage during handling
 
 

 

 

 

 

В посочените характеристики на материала можем да дойдем до заключение, че и каменната и стъклената минерална вата  дават:   * Топлоизолация* Звукоизолация* Противопожарна защита* Дълговечни са (колкото и жизнения век на обекта)* Водоодбойни са, а пропукателни (помещенията дишат)* Отпорни са на микроорганизми и хемикалии* Екологично са напълно изправни

 

 

 

Кога е по-добре да се ползва стъклена минерална вата?

 

·          високи противопожарни изисквания

 

Duetoitsstructureandveryhighmeltingpoint (over 1000 C°), stonewoolisanidealfireprotection – the function of the fire resistant material is to protect the construction from collapsing in the case of fire, as well as to enable safe evacuation of the people from the building (e.g. inside and outside walls, steel constructions…). The stone wool does not allow the flame to develop (highest class of incombustibility – A1), it stops the spreading of fire and does not emit poisonous gases, which are the cause of 89% of deaths! 

 

 

  


 • High working temperatures

Stone wool has very high working temperature (up to 750°C), which makes it an ideal fire protection on high temperatures (in industry, for insulation of pipes and boilers)

 • Light construction

The thermal protection during summer (e.g. pitched roofs with line posts: joists and rafters). When the summer comfort is taken into consideration, the best insulation materials are those which delay the transfer of heat from the outer environment into the inside of the building, that is the materials with high thermal persistence. The thermal persistence is the heat which the material can accumulate and it is in proportion to the density of the material, i.e. the higher the density, the higher the thermal persistence.

 • High compression strength

This characteristic is noticeable at places that suffer great pressure (floors and flat roofs). Due to its structure and high density, the stone wool will better the performance of the floor and the roof, without the decrease of thermal and acoustic insulation properties.

 

 

 

Ecological safety of the products

Both stone and glass wool made by Knauf Insulation are certified as non-harmful for the health of people by- EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Producers), which represents the certificate issued by an independent body, which guarantees that the mineral wool products fulfill the criteria for non-cancerous materials. The growing concern of the developed countries about the waste of energy and global warming put the energy saving into the foreground. Since the residential buildings are identified as the biggest consumers (40% of total consumed energy, and in Serbia as much as 47%), the attention is focused on their energy account, both in construction of new buildings and the renovation of the old ones. The glass wool insulation is a fairly cheap investment, and it is the long-term solution for saving energy in residential buildings. Well-insulated walls, floors and ceilings ensure a pleasant temperature during all seasons, the need for heating and cooling is lowered, which minimizes the spending of energy. The installed insulation is an economical and a lifelong solution – it lasts as long as the building itself.

 

EUCEB kamena.pdf  [48KB]

EUCEB staklena.pdf  [77KB]