Какво е санирането

Думата „саниране” буквално означава оздравяване (от латинското „sano” – здраве, лекувам; правя здравословен; освежавам; заздравявам).

 Оздравяването на сградите всъщност е тяхната реконструкция – чрез нея се постига надеждност на конструкциите, пестене на енергия и подобряване на условията за обитаване, и не на последно място – повишаване на цената на имота.

 

Санирането на сградите обхваща следните основни видове дейности:

1. Подмяна на дограми и стъклопакети ;

2. Полагане на топлоизолационна система по фасадите на сградата ;

3. Полагане на топлоизолация по подовата плоча над сутерена ;

4. Обновяване или подмяна на покривното покритие (керемиди, хидроизолация, обшивки ), и едновременно с това полагане на топлоизолация ;

5. Обновяване на общите части на сградата, подмяна на ВиК инсталации, както и други ремонтни дейности;

Енергийната ефективност в бита и индустрията, постигнати чрез саниране и топлоизолиране , са ключов фактор за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, както и за редукция на парниковите емисии. Икономия на енергия до 40-50 % е лесно постижима, а на фона на нарастващите цени на енергоносителите, инвестициите, вложени в саниране и топлоизолации се възвръщат все по-бързо.

 Като водещ производител на топлоизолационни материали Кнауф Инсулейшън предлага пълната гама каменни и стъклени минерални вати , които намират приложение в процесите на саниране.

 

За саниране и  топлоизолации на подове и сутерени:

Препоръчваме използването на каменни вати NaturBoard POD PLUS и NaturBoard POD EXTRA, продукти специално разработени за тази цел, а освен  топлоизолиране,  нашите продукти помагат за абсорбция на ударния шум от ходене, разместване на мебели, работа с домакински уреди и др. и допълнително подобряват комфорта на обитаване на дома.

 

Топлоизолирането на външните фасадни стени е една от най–важните дейности при саниране на сградата.

Имайки предвид, че делът на външните стени в общите топлинни загуби на обекта възлиза на 25-30 %, инвестицията в топлоизолация е една от най-бързо възвръщаемите, заради драстичното намаляване на разходите за топлоенергия ( за отопление през зимата, както и за охлаждане през лятото ).

Продуктът , който препоръчваме за саниране на външни фасадни стени е Knauf Insulation FKD-S , топлоизолационна плоча специално разработена за тази цел, с повишени устойчивости на натиск и опън , превишаващи до 3 пъти нормативните изисквания.

 

При санирането на фасадата с каменна минерална вата, освен топлоизолационните характеристики, се постигат още редица положителни ефекти:

 

1.       Контрол на кондензационните процеси  -  зидът диша  заради отворената клетъчна структура на каменната вата, като коефициента на движение на водни пари е почти идентичен с този на въздуха , т.е. изпаренията свободно преминават през материала ;

2.       Подобрени акустични характеристики – каменната минерална вата е един от най-добрите абсорбатори на звукова енергия 

3.       Пожарна  безопасност – каменната минерална вата е негорим материал, не отделя искри, капки или миризми при възникнал пожар, и предотвратява разпространението на огъня между етажите  ;

 

Говорейки за саниране не трябва да забравяме покривите , защото това са участъците от сградите, през които топлинните загуби са най големи и достигат до над 40 %

 Основната функция на покривната конструкция е да осигури защита на обекта от валежи и атмосферни влияния. Ако желаете да превърнете таванското помещение в удобно за живеене място, то покривната конструкция трябва същевременно да осигурява и пълна защита от пожар, да намали загубата на топлина през зимата и да предпази от горещината през лятото, както и да осигури звукоизолация от шума, който ни обкръжава. Всичко това може да се постигне чрез саниране , с полагане на  изолационен материал –каменна или стъклена  минералната вата Knauf Insulation. като продуктите  които препоръчваме за саниране са KR S, KR SK , KR L, Classic 035, Classic 037, Classic 040, Classic 042 , Ekoroll или Ekoboard.

 

И накрая, няколко официални новини за ефекта на санирането:

„Топлофикация София" започва саниране на основното си административно здание, в което се помещава централното управление на компанията, както и на намиращата се в съседство сграда на топлорайон "Земляне", съобщават от дружеството. 

Според анализа на експертите на "Топлофикация София" след санирането на двете сгради консумацията на топлина може да бъде намалена от 36 до 46 на сто, или с около 340 000 мегаватчаса годишно потребена енергия. В екологичен еквивалент това са около 100 тона спестени емисии въглероден двуокис, отчитат от дружеството.“

„ Между 40 и 60% са разчетите да бъде икономията на енергия и спестените пари след санирането на 91 НЕГ. Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която провери ремонтните работи в училището“

Проекти за саниране и енергийна ефективност на 243 обществени сгради, както и проекти за енергоспестяващо улично осветление в 14 града на обща стойност 47 млн. евро са финансирани по Международен фонд „Козлодуй".

По време на подписването, тогавашният български премиер Бойко Борисов заяви, че е изключително доволен от това, че кметовете са разбрали важността на енергийната ефективност:

"Именно чрез такива проекти България може да спести енергия, което от своя страна ще намали нуждата от изграждане на нови мощности"

Г-н Борисов посочи, че средното намаление на консумираната енергия в посочените по-горе сгради ще бъдемежду 40% и 60%. Ако ние успеем средно с 30% да намалим консумираната електроенергия, това ще бъде равносилно на един ядрен реактор и половина.