Подова изолация

При конструкция тип мецанин, подът трябва да бъде проектиран и изграден по такъв начин, че по време на експлоатацията на сградата заедно с носещата конструкция да осигурява следното:

 • Стабилна и гладка повърхност, безопасност – натоварването трябва да бъде разпределено от пода към носещата конструкция
 • Звукова защита– в съответствие със Стандарт  SRPSU.J6.201 таванът между два апартамента трябва да покрива минималните изисквания за звукоизолационна сила от Rw  52dB и максимална стойност на звуково натоварване  Lwof 68dB
 • Топлинна защита– според техническите изисквания за топлоизолация на сградите и СтандартSRPSU.J5.600
 • Противопожарна защита– съгласно предписанията в  нормите за противопожарна защита; в случай на пожар или при разрушаване на подове, материалите, от които е направен подът не трябва да изпускат токсични газове, които могат да увеличат опасността и да затруднят спасяването на хората.

Всичко това може да се постигне едновременно чрез използване на изолация от каменна минерална вата KRS.

ПРЕДИМСТВА НА ИЗОЛАЦИЯТА С  KRS:

 • Предлага най-високо ниво на звукова защита– такива тавани принадлежат към класа подобрена звукова защита в съответствие със съществуващия Стандарт в тази област
 • Намалена трансмисия на въздух през конструкциите тип мецанин – отличен абсорбиращ материал
 • Топлозащита  – топлопроводимост група  040
 • Подобрена противопожарна защита– огнеупорен материал с изключително висока температура на топене над  1000˚C,  осигуряващ  по-продължителна противопожарна защита
 • Отлична приспособимост към възможни минимални неравни участъци по основата– плочите са гъвкави, с устойчива форма
 • Няма опасност да се образуват звукови или термо мостове– правилно наредените ъгли на плочите намаляват риска от образуване на луфтове между тях
 • Дълготрайна традиция на монтажа – опростен и бърз монтаж
 • Възможност за изграждане на под върху монтажните канали – монтажните канали могат да се изведат през изолационния слой

ЗВУКОВ УДАР
Звук, предизвикан от вибриращ обект следствие на взаимодействие (сблъсък)  с друг обект, който се разпространява в твърда среда се нарича звуков удар.

Този тип звуци е характерен за конструкциите тип мецанин, защото се получава в резултат на ходене, тътрене на столове, взаимодействие на работещи домакински уреди с пода и др. Това е много неприятен шум и е сред най-честите причини за конфликти между живеещите в една сграда. Затова добрата звукова изолация е един от значимите елементи, които превръщат всяка сграда в спокойно място за живеене и осигуряват „звуков комфорт” на нейните обитатели.

Физическата характеристика, която показва способността на пода да пропуска звук се нарича  нормално ниво на звуков удар, а мерната единица за него еdB.

Най-широко разпространеното звукоизолиращо решение в съвременното гражданско строителство е подвижната подова конструкция. 

ПОДВИЖНА ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ
Подвижната подова конструкция се състои главно от твърда плоча(поддържаща подовия слой) , върху която е поставен мек и гъвкав изолационен слой по цялата й повърхност. Степента на полезно действие на подвижната подова конструкция зависи преди всичко от гъвкавостта на изолационния слой.

Knauf Rockе изключително здрав материал, който може да понесе тежестта на по-горните слоеве на подвижната подова конструкция. Той е достатъчно гъвкав, за да намали вибрациите, т.е. да абсорбира звуковия удар, осигурявайки висококачествена звукова защита.

МОНТАЖ НА ПОДВИЖНА ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ
За правилния монтаж на подвижна подова конструкция  повърхността трябва да бъде достатъчно суха и гладка и да се следват следните стъпки:

 • Един ъгъл разделя KnaufRock от каменна минерална вата с  d=1cм от заобикалящите стени с цел да отдели подвижната подова конструкция от стените и да предотврати създаването на звукови мостове, т.е. проникването на шум;
 • Изолационните плочи от каменна минерална вата  KnaufRock са прецизно наредени плътно една до друга; видът каменна минерална вата, който се използва зависи от предназначението на пода и очакваното натоварване:
"мокър" метод "сух" метод
POD CLASSIC ≤ 2,0kN/m2 POD EXTRA ≤ 1,5kN/m2 (шперплат d ≥ 22mm)
POD PLUS ≤ 5,0kN/m2
POD EXTRA ≤ 10,0kN/m2

 

PEили  PVCфолио със застъпване от 10-15cм, което трябва да се залепи с обикновена лепяща лента; фолиото се поставя с цел да предпази изолацията от навлажняване  по време на замазката  или когато подът се намира над неотоплявано пространство;фолиото се развива от хоризонтално до вертикално положение върху стената, а на височината на ъгъла се разделя
Твърда плоча– използват се два метода в зависимост от материала:

 • “мокър” метод: мократа замазкасе получава чрез пресяване на циментов разтвор през сито – дебелината трябва да бъде не по-малка от 4cм (бележка: дебелината зависи от проектираното натоварване и от издръжливостта на изолационния слой– консултирайте се с производителя на замазки); такава замазка трябва да се подсили с мрежа от подходящи фибри
 • “сух” метод: дъските за суха замазка(талашит, фурнир и др.) се закрепват една за друга с гвоздеи или лепило; поискайте информация от производителя за издръжливостта на сухата замазка, а не за нейното поставяне
 • В зависимост от предназначението на стаята подходящото покритие на пода може да бъде различно: паркет, ламинат, теракот и др.; преди да наредите подовата настилка, отрежете с остър нож допълнителните ъглови краища и покрийте подвижната подова конструкция по цялата височина.

Бележки:

 • изолационните плочи от каменна минерална вата KnaufRockтрябва да се нареждат по посока от ъглите на стените към вратата.
 • при подова изолация, когато се поставя защитният слой  на подвижна подова конструкция, всички определени участъци за транспортиране на материала над каменната минерална вата трябва да се подсигурят с временни пътечки
 • твърдите връзки, т.нар. звукови мостове,  могат значително да влошат или дори разрушат звукоизолиращата защита; по време на монтажа е особено важно да се отдели подвижната подова конструкция от другите конструктивни елементи.

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА КОНСКТРУКЦИЯ,  могат да се дадат следните примери за подови конструкции тип мецанин:

 • Изолация, направена откъм долната, по-студена страна на подовата конструкция – над неотопляеми пространства или открити коридори – в следните системи (в зависимост от конкретната ситуация и решението в рамките на конструктивния проект):
 • окачен таван KRS или KRSK
 • контактна фасада FKD-S
 • плочи с винтови връзки KRP, покрити със стъклена минерална вата
 • вентилирана фасада KR PVF
 • Изолация, направена откъм горната, по-студена страна на подовата конструкция – под непроходимо и неотопляемо таванско помещение – чрез просто нареждане на плочи KRS или KRSK на два слоя. Плочите от горния слой трябва да се подредят шахматно по отношение на долния слой плочи, т.е. връзките на плочите от горния и долния слой не трябва да съвпадат; този вид изолация е най-бърза и най-евтина.