Монтаж - Плоски покриви

СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛОСКИЯ ПОКРИВ:

Многослойна система с каменна вата

Основни елементи на многослойния покрив, гледано отвън навътре:

  • покривна хидроизолационна мембрана (EPDM, PVC, TPO, PIB...)
  • топлоизолация от каменна вата (DDP продуктова гама)
  • парна бариера - LDS 35/LDS 200
  • носеща покривна плоча (стоманобетон, фабрични бетонни елементи, трапецовидни ламаринени профили, ...)ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ:

  • може да се полага само сух и неувреден материал
  • основата, върху която се полага, също трябва да бъде суха
  • групата продукти DDP включва артикули с различни технически характеристики (якост на натиск, точково натоварване и т.н.) и там, където проектът и условията на изпълнение предоставят възможност, могат да се комбинират продукти от гамата DDP. В такъв случай изделията DDP-K и DDP-N могат да се полагат като долен слой. 
  • плоскостите от каменна вата се полагат в два слоя, като плоскостта от горния слой трябва да бъде изместена по отношение на плоскостта от долния слой с половин плоскост и по дължина и по широчина
  • трябва да се осигурят проходи за преминаване, ако транспортирането на материал трябва да се извършва върху положената топлоизолация от каменна вата.


ПРЕДИМСТВА НА МНОГОСЛОЙНАТА ПОКРИВНА СИСТЕМА:

ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ:

Монтажът на покрив от многослоен тип е лесен и бърз (опитен и добре обучен екип може да изпълни над 1000 м2 многослоен покрив дневно!)

ИЗИСКВАНИЯ към дебелините:

В съответствие с Наредба РД-16-1058 дебелината на изолацията е 14см и повече. При многослойната система това не представлява никакво ограничение – дебелината на топлоизолационния слой от каменна вата може да се увеличава произволно.

НАКЛОН НА ПОКРИВА:

Покривът с хидроизолационна мембрана на практика може да бъде равен (т.е. с минимални наклони към местата за отвеждане на водата), с което се печели полезно пространство (височина) за обекта.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С НАКЛОНИТЕ – КЛИНОВЕ:

Проектантите имат възможност да проектират необходимите наклони чрез използване на специално изработени клинове от каменна вата.

ОТВОРИ В ПОКРИВА:

Върху всеки плосък покрив има отвори, преди всичко за различните елементи на инсталациите. В многослойната покривна система тези детайли се изпълняват по прост и ефикасен начин (чрез обработка с хидроизолационната мембрана) и те не представляват критично място за изпълнение.

ТИП И РАЗМЕР НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ:

При системата на многослоен покрив размерът и видът конструкция на покрива не са от съществено значение, тъй като мембраната е изключително еластична и всеки слой в системата дилатира независимо. По този начин на практика има непрекъсната хидроизолация по цялата покривна площ. Проблемът с разширенията на конструкцията на обект с многослоен покрив се решават много лесно благодарение на изключителната еластичност на мембраната (около 300%).

ЦЕНА:

Системата с многослоен покрив винаги дава възможност за определяне цената на готовата покривна система на квадратен метър като крайна цена, която инвеститорът заплаща без допълнителни разходи!

Плосък покрив

Плосък покрив

Предубеждение е, че плоските покриви са по-лошо решение от скатните.