Кът на инженера

 

Технически материали

      


AUTOCAD (DWG) и PDF детайли

Тук можете да изтеглите детайли за всички конструктивни решения на сградните елементи в DWG и PDF формат, направени в съответствие с най-новите изисквания за енергоефективност на сградите. Още...


Продуктов каталог

Пълен списък на продукти, сега на едно място.

Още..

Количествено - стойностни сметки

Още...

Енергийна ефективност

  


Наредби и закони

Закон за енергийната ефективност, наредби за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради...Още...


Пасивна къща

Какво е пасивна къща? Научете кои са основните принципи и критерии при проектирането на бъдещата пасивна къща.
Още...


Речник на термините

Тук можете да намерите повечето от техническите термини в областта на енергийната ефективност.Още...

.
Устойчиво строителство 

  


Доклади за устойчивост

Тук можете да видите доклади за устойчивост, които подчертават нашите действия и усилия в областта на устойчивото развитие.Още...


Оценка на жизнения цикъл - LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA)

Разбиране за въздействието на продуктите и обектите върху околната среда.Още...


Системи за сертификация на зелените сгради

Всичко за LEED стандарт, HQE схема за сертификация, BREEAM стандарт и DGNB стандарт.Още...

  

Върнете се в началото