Монтаж - Контактни фасади

КОНТАКТНИ ФАСАДИ ОТ КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА

Контактните фасади от каменна минерална вата са подходящи за сгради ново строителство, както и за допълнителна изолация на съществуващи сгради, които нямат топлоизолация или тя не е достатъчна. Плочите от каменна минерална вата могат да бъдат залепени върху всяка гладка, твърда, суха и чиста основа. При изолация на стари сгради трябва първо да се провери зидарията, да се остранят повредените части, а след това празните места да се запълнят с класическа мазилка.

ЕТАПИ НА МОНТАЖ


1. Монтаж на долния краен профил
. Долният краен алуминиев профил е закрепен със дюбели (според указанията на производителя). Той осигурява здрава основа на фасадата, защитава долните ъгли на плочата и придържа изолационния материал в правилна хоризонтална равнина.
 
2. Нанасяне на лепило. Върху всяка плоча от каменна минерална вата се полага специално лепило – нанася се 5 см широка лента по краищата на плочата, по целия ѝ периметър и в средата на всяка плоскост се слагат не по-малко от три точки с диаметър около 15 см и дебелина на слоя лепило около 2см. Най-малко 40% от плочата трябва да бъде покрита с лепилото. Снадкитемежду отделните плочи не трябва допълнително да се запълват с лепило.
 

3. Залепване на плочите от каменна минерална вата върху основната конструкция
. Плочите от каменна минерална вата се нареждат плътно една до друга чрез притискане на всяка следваща плоча към предишната, вече залепена плоча. Следващият ред трябва да бъде нареден тухлообразно - с дължина половин плоча по-навътре спрямо предишния ред. Равнината на външните повърхности трябва постоянно да се проверява с изравнителна летва с подходяща дължина. Ъглите на прозорците и вратите трябва да се изолират с цели плочи с цел избягване на снадки в ъглите на завършващия слой на мазилката.
 
4. Закрепване на плочите от каменна минерална вата с дюбелиВидът и дължината дюбелитетрябва да се съобрази с вида на основата (според указанията на производителя на връзки). Като цяло се препоръчват връзки от дюбели с метален пирон сдиаметър на главата 60мм. Добро захващане на плочата се получава с 6 дюбела на м2 (по 3 дюбелана плоча), със следната забележка, че за ъглите на сградата трябва да се използват между 8 и 14 дюбелана м2.
 

5. Монтаж на ъглови лайсни с мрежа и подсилване на ъглите и отворите
. Преди да се нанесе първият слой лепило, върху който се поставя армиращата мрежа, всички ъгли на сградата и отвори по фасадата й трябва да се подсилят с ъглови лайсни с интегрирана стъклотекстилна мрежа. За да се предотврати напукване на фасадата трябва да се постави допълнителен слой мрежа по ъглите и отворите на фасадата под ъгъл 45º спрямо съответния ъгъл и с размери 20x40cм.
 
6. Нанасяне на шпакловъчна смесНанася се първия слой шпакловка. След това се поставя стъкло-текстилна мрежа със задължително застъпване от 10см по ширина и дължина. За да се фиксира стъкло-текстилната  мрежа, върху нея се полага втори слой шпакловка така, че тя да остане във външната третина на шпакловката. Общата дебелина на нанесената шпакловка трябва да бъде 5мм.
 

7. 
Нанасяне на  финишния слой на фасадатаВ съответствие с изискванията на производителя най-подходящият вид грунд е посочен в инструкциите за употреба към шпакловката.Според тези инструкции грунда трябва да се нанесе върху вече изсъхналата шпакловка. За финишен слой на фасадата ние препоръчваме: силикатни, силиконови и минерални декоративни мазилки.
 

Бележки:

  • Изграждане на фасадна конструкция не трябва да се извършва при температура под +5ºC или над +25ºC, а също така при дъжд или силен вятър
  • За допълнителна техническа информация относно приложението на конкретен материал от системата за контактни фасади, моля, обърнете се директно към производителя.