Какво представлява каменната минерална вата и от какво се произвежда?

 За разлика от другите видове изолация, каменната минерална вата е единственият топлоизолационен материал, който едновременно осигурява топло, звуко и пожароизолационна защита на сградата.

Изолацията с каменна минерална вата осигурява спестяване на енергийни разходи като инвестираните средства се възвръщат само за няколко години.

Прилагайки най-новите технологии в бранша, KnaufInsulation произвежда широка гама първокачествени продукти от каменна минерална вата с разнообразно приложение: плоска покривна изолация, изолация на покриви от смола, външни, вътрешни и преградни стени, подова изолация и др.

Каменната минерална вата на KnaufInsulation е непромокаема, пропускаща пара, издръжлива на химикали и микроорганизми трайна изолация, която ограничава развитието на бактерии и задържането на прах, а освен това може да бъде рециклирана.

За повече информация за отделните продукти, кликнете върху линка отляво.

Каменната минерална вата е изолационен материал с неорганичен произход, подходящ за топло и звукоизолация, както и пожароизолация в областта на строителството, индустрията и корабостроенето. Първичните продукти, от които се произвежда каменна минерална вата са камъните с вулканичен произход(диабаз,  доломит и в по-малка степен базалт) и т.нар. брикети(които се получават чрез технологична преработка на остатъчните материали от производствения процес плюс цимент).

1. Основни химически компоненти  при производството на каменна минерална вата са  следните окиси – силикон, алуминий, калций, магнезий и желязо.В съответствие с производствената формула първичните материали се стопяват в пещ при температура 1300°C. В процеса на претопяване  се използва кокс като източник на енергия. Като допълнителен източник на енергия се използват отделените в процеса на изгаряне газове. 

2. KnaufInsulation разполага с най-съвременна система за пречистване на отделените при производството газове,  прахът и въглеродните моноксиди  изцяло се елиминират, като едновременно с това голяма част от енергията се връща обратно в производствения процес. Получената в резултат на претопяването в пещта маса се отвежда до специална центрофуга, където се разгражда на отделни влакна. Колелата на центрофугата натрошават масата на малки частици;  през колелата на центрофугата се вкарва въздух, който разтяга получените частици и ги превръща във влакна. Самите влакна, които наподобяват кълба прежда, се отвеждат в събирателна камера, където се  получава първичният материал каменна минерална вата.

Това е първичният материал преди обработката му в камера за поликондензация.

3. Първичният материал преминава през системата за химическо утаяване на вата– така наречената система на махалото, която осигурява получаването на отлични изолационни характеристики чрез единно  разпръскване на влакната и високо равнище на взаимодействие между тях, което е от особена важност за задържането на въздуха – едно от най-важните условия за доброто функциониране на всеки изолационен материал. Повече информация ще намерите в раздела ”За изолацията”.

4. В камерата за поликондензация се осъществява процесът на спояване на отделните влакна, който придава основните технически характеристики на продукта. Процесът протича при температура  270°Cчрез изпаряване на вода и фиксиране на спойката между влакната . Всички отделени газове се изгарят и пречистват като по този начин се затваря цикълът на преработка на газовите емисии, получени в процеса на производството.

Първичният материал влиза в камерата за поликондензация

5. Процесът в камерата е последван от нарязване на финалните продукти в изискуемите размери, пакетиране и опаковане на готовата продукция.

Нарязване на плочите в изискуемите размери.

 

 

 

 

Завършен производствен процес и затворен цикъл на рециклиране.