Изолация със специално приложение - OEM продукти

OEM продукти с приложение в домакинството

Продуктите от каменна минерална вата се използват като изолационен материал в производството на различни изделия за домакинството поради отличните им топлоизолационни качества (електрически готварски печки, газови готварски печки, топлонагреватели, камини и др.).

Тези продукти се произвеждат според спецификациите и чертежите на клиента. Нашите изделия са съобразени с най-стриктните европейски стандарти за качество на продуктите с приложение в домакинството.

OEM плочи за тип „сандвич” панели

Каменната минерална вата е отличен изолационен материал, предлаган  в различни видове стандартни конструктивни елементи, като например тип сандвич панели, които притежават отлични топло, пожаро и звукоизолационни качества.

Производителите на тип „сандвич” панели използват каменна минерална вата главно между металните и дървените пластове, така че каменната минерална вата се превръща в съставна част от „сандвич” панелите. Тези елементи се използват най-вече в строителството на промишлени, търговски и бизнес сгради.

Противопожарни елементи

Кнауф Изолация предлага широка гама от продукти със специално предназначение: противопожарни панели и врати, звукоизолационни панели, панели за изолация на комини, слънчеви панели.