Изолация от вътрешната страна - невентилиран покрив

1.

Knauf Insulation парна бариера LDS 200 + LDS Solifit (универсална залепваща лента)

2.

Knauf Insulation стъклена минерална вата Classic 037 или Ekoroll / 100 mm

3.

Knauf Insulation каменна минерална вата KR SK или KR S / 100 mm

4.

Knauf Insulation паропропусклива-водонепропусклива мембрана LDS 0.02 + LDS Solifit (универсална залепваща лента) над дъсчената основа, дъските са плътно наредени една до друга.