Изолация от вътрешната страна - вентилиран покрив

1.

Knauf Insulation активна парна бариера LDS 5 Silk + LDS Solifit (универсална залепваща лента)

2.

Knauf Insulation стъклена минерална вата Classic 037 или Ekoroll / 100 mm 

3.

Knauf Insulation каменна минерална вата KR SK или KR S / 100 mm

4.

Knauf Insulation паропропусклива-водонепропусклива мембрана LDS 0.02 + LDS Solifit (универсална залепваща лента) – над дъсчената основа, дъските са раздалечени ~ 2 см