Изолация на вътрешни/преградни стени

Междинните/преградни стени трябва да бъдат проектирани и изградени по такъв начин, че освен функционалното предназначение да отделят определено пространство, да осигуряват също така звуко и пожарозащита; освен това те трябва да служат и за топлоизолация, когато отделят едно отоплявано помещение от друго неотоплявано.

С помощта на KR SK характеристиките на вътрешните стени значително се подобряват, осигурявайки едновременно звуко, пожаро и топлозащита.

ПРЕДИМСТВА НА ИЗОЛАЦИЯТА С KR SK

  • По-добра звукова изолация – отличен абсорбиращ материал благодарение на неговата влакнеста структура и висока плътност
  • По-надеждна противопожарна защита на сградата–огнеупорен материал с изключително висока температура на топене над  1000˚C, която гарантира по-продължителна защита при пожар
  • Не се нарушава цялостта на материала и не се наблюдава потъване на изолацията  –  каменната минерална  вата не променя своята форма и размери под влияние на промените в температурата
  • Качествена топлоизолационна защита – топлопроводимост група  040
  • Опростен и бърз монтаж
  • Оптимални размери на плочите за монтаж между подконструктивни профили
  • Възможен допълнителен монтаж на други инсталации върху изолацията

ВЪЗДУШНИ  ЗВУЦИ
Звуци, които се генерират и разпространяват по въздуха се наричат въздушни звуци.Звукът възниква в резултат на трептенето на въздушните частици, които са извадени от равновесното си състояние от някакъв външен фактор(източник на звука). Типични източници на въздушни  звуци са човешката реч, музикалните уредби, телевизорите, музикалните инструменти и др.Физическата характеристика на преградните стени, свързана с тяхната способност да задържат звуци, се нарича изолационна мощност, а мерната единица за звукоизолираща сила е децибелът(dB).Основната защита на сградите от въздушни звуци се осигурява от преградните стени.

СГЛОБЯЕМИ МЕЖДИННИ/ПРЕГРАДНИ СТЕНИ
Сглобяемите преградни стени се състоят главно от метална или дървена конструкция със звукови буфери, покритие от една или няколко плочи (фурнирна, минерална, дървена и др.) и пълнеж от влакнест материалс голяма устойчивост на въздушни течения от най-малко 5kN•s/м4. Всичко това осигурява по-висок коефициент на абсорбцияна изолационния материал (α) и по-нисък интензитет на звуковите вълни, които проникват през преградните стени.

1. Преди монтаж трябва да се постави запечатваща лента или силикон по ъгловите профили, за да се подсигури добрата връзка на профилите със стените, пода и тавана. След това ъгловите профили трябва да се фиксират с подходящи крепежни елементи.Вертикалните профили на подконструкцията трябва да се поставят на осово разстояние от 60 или 62,5cм между подовите и тавански хоризонтални профили (в съответствие с инструкциите на производителя).
 
 
 
 
 
2. От едната страна на стената трябва да се постави гипскартонената плоскост , която да се завие към вертикалните профили с винтове на определено разстояние. След това трябва да се следват стъпките на монтажа, посочени в инструкциите на производителя.
 
 
 
 
 
 
 
3. За да се осигури оптимална звуко, пожаро и топлоизолация според общоприетите стандарти, плочите от каменна минерална вата KR SK трябва да се поставят между профилите на конструкцията на преградните стени.
 
 
 
 
 
 
 
4. Върху другата страна на стената също трябва да бъде монтирана гипскартонена плоча. По този начин стената се затваря. Финалният монтаж трябва да бъде направен според предназначението на стаите, както и според инструкциите на производителя.
 
 
 
 
 
 
 

Бележки:
Правилният избор на структура и материал за преградните стени не е гаранция, че звуковата защита ще бъде ефикасна. Затова при монтажа на изолацията трябва да се направи всичко възможно да се избегне възникването на звукови мостове:

  • Плочите от каменна минерална вата трябва да се наредят плътно една до друга (без луфтове помежду им) и  да се подсигури доброто им свързване  с елементите на подконструкцията.
  • Свързващите елементи на преградните стени със странични стени, подове и тавани, както и всички свързани с преградните стени допълнителни елементи (прозорци, врати, вентилационни и и инсталационни канали…) трябва да бъдат правилно монтирани – в съответствие с инструкциите на производителя на сухи стени.

Сглобяемите преградни стени осигуряват по-добра звукова защита с подходящ избор на пълнеж, покриваща основа и конструкция.

Видове преградни стени Според системата на KnaufInsulation Пълнеж KRS Изолационна сила Rw (dB)
Единична метална подконструкция и единично покритие W111, профил 75CW KRSK d=7cm 48
Единична метална подконструкция и двойно покритие W112, профил 75CW KRSK d=5cm 55
Единична метална подконструкция и тройно покритие W113, профил 75CW KRSK d=5cm 58
Стена между апартаментиДвойна метална подконструкция и двойно покритие + плоча вътре в стената W115, профил 75CW KRSK d=2x7cm 66

 

Резултати от измервания на звуковата  защита (резултати от измервания в камера без странична проводимост):

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗВУКОВАТА ИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИТЕ
Подобряването на звукоизолационните качества на тухлените стени се осигурява от изолационните плочи от каменна минерална вата KR SK със система от покритие от един слой гипсокартонени плоскости върху метална подконструкция (в съответствие с препоръките на производителя на гипсокартона).Подобряването на изолацията от въздушен звук, измерено в камера без странична проводимост и монтирана изолация KR SK с 5см дебелина е 14dB.

Когато се монтира изолация върху по-топлата страна на стената (при изолация на външни стени отвътре или при изолация на стена между отопляема и неотопляема стая), паропропускливата бариера трябва да се постави откъм по-топлата страна на изолационния материал, т.е. между каменната минерална вата и основата от гипсокартон.