Изолация в индустрията

 

 

Техническа изолация 

Техническата изолация представлява група от специални изолационни продукти, направени от каменна минерална вата, които се използват в индустрията - като например в топлоелектрически централи, нефтени рафинерии, производствени помещения в заводи и фабрики, както и в системи за отопление, охлаждане и вентилация. Тези продукти предлагат печеливша комбинация от топло, звуко и пожароизолация.

 

 

Изолация със специални приложения – OEM продукти

 

 

Изолацията от каменна минерална вата се произвежда по специални изисквания (по отношение на вид, форма и размери) и има следните приложения: