Външна изолация

Външната фасадна стена, като един от строителните елементи на обекта, осъществява  топлинна защита с цел : 

1.      Да предпази ползвателите на обекта от излишна или недостатъчна топлина, атмосферни влияния, проникване на вятър, прах и мръсен въздух ;

2.      Да създаде удобни условия за пребиваване, т.е. да предостави добро акумулиране на топлоенергия, като чувството за удобство да не бъде прекъснато след рязка промяна в режима на отопление или рязка промяна на външната температура ;

3.      Да даде възможност за паропропускливост без повява на конденз върху външните и вътрешните повърхности ;

4.      Да осигури спестяване на енергия предназначена за отопление на помещенията или да намали излишната топлина в помещенията, които се охлаждат

5.   Да осигури устойчивост на обекта към пожар ;

Един от най – ефективните начини да спестите средства за отопление и да си осигурите комфорт и топлина през зимата и прохлада през лятото е да подарите на дома си топлоизолация на външните стени, или на езика на строителните специалисти - фасадата.

 

Защо да изолираме външните фасадни стени, а не вътрешните стени на дома ни ?

Повярвайте разликата не е никак малка и относно ефективността везните наклоняват стремително към топлоизолацията на фасади.

В последните години външната топлоизолация се превърна в едно от най – предпочитаните средства за предпазване на дома от различни негативни влияния като наличието на мухъл, влага, външни шумове и други. Много важно предимство на фасадната топлоизолация пред вътрешната е и това, че не се губи абсолютно нищо от вътрешното пространство на дома, което за днешните малки жилища е от огромно значение. Не е за пренебрегване и факта, че след изолиране и боядисването на външната стена,  дома ни придобива изцяло нов облик.

 

Защо трябва да изолираме външната фасадна стена?

Отговорите са много и е трудно да бъдат степенувани по важност, но накратко , изолираме за да :

  • Намаляваме топлинните загуби през зимата, спестяваме енергия за охлаждане през лятото ;
  • Подобряваме комфорта на обитаване на жилищата ;
  • Установяваме контрол на кондензационните процеси ;

        Увеличава се температурата на вътрешните стени, което намалява риска от образуване на конденз ;

        Намалява консумацията на енергия – спестяват се средства и вредни емисии ;

  • Подобряваме акустични характеристики ;
  • Осигуряваме пожарна безопасност ;
  • Подобряваме външния вид на сградата и удължаваме живота и ;
  • Просто трябва да изолираме : нормативна уредба, която е в сила за фасадите на новостроящи се сгради ;

Връщаме се отново към темата за топлоизолация на външната стена, или фасадата, защото топлинните загуби на една къща през външните стени представляват около 31% от общите, а ако се добавят и загубите през прозорците (36%), през фасадата изтича близо 2/3 от топлината в жилището. При многоетажните сгради делът на топлинните загуби през външната стена е значително по-голям и определящ за нейната енергийна ефективност. Тъй като тук говорим изключително за топлоизолация на външната стена, си заслужава да поясним защо слагаме знак на равенство между понятието „топлоизолация“ и по частното „външна топлоизолация“ Защото мястото на топлоизолацията е именно да облече сградата отвън, докато направата на вътрешна, откъм помещенията, е половинчата мярка за спешно ограничаване на топлинните загуби и най-вече се прилага при липса на друга възможност за предотвратяване на един крайно неприятен ефект, породен от лошата топлоизолация – овлажняването на вътрешната повърхност на външните стени поради кондензиране на влагата от въздуха и неизбежната поява на мухъл и плесени на тези места. За разлика от облицовката на стените от вътрешната им страна, топлоизолацията на външната стена позволява поставяне на топлоизолационен материал с необходимата дебелина, едновременно със стените се изолират всички „топлинни мостове“, каквито са намиращите се на фасадите стоманобетонни елементи на сградата (пояси, трегери, колони, балкони и др.), през които топлината изтича особено интензивно. Поставената изолация на външната стена повишава температурната стабилност на сградата, защото се използва способността на масивните строителни материали да акумулират топлина, което и зиме, и лятно време позволява поддържане на равномерна температура в помещенията, без резки колебания надолу или нагоре, т.е. подобрява се термостабилността на помещенията, което е благоприятно за здравето на хората. Малките температурни колебания са един от факторите, които определят т.нар. зона на благоразположение, в която човек се чувства най-комфортно, работоспособността му е оптимална, а микроклиматът е най-здравословен. Тази зона обхваща температури на въздуха 19–22 ºС и относителна влажност 40–60%. При топлоизолиране на външните стени нулевата температурна точка се намира извън зида, поради което няма опасност проникналите в него водни пари, след като се втечнят да замръзнат и да причинят механично разрушаване. Едно от съществените изисквания към всички материали, които участват в изграждането на топлоизолацията на външните стени, е способността им да позволяват свободно преминаване на водните пари, т.е. стените да могат да „дишат“. Това се отнася най-вече за топлоизолациионните плочи, като най-добри в това отношение са плочите от каменна минерална вата. Интересни са опитите на някои производители на материали за топлоизолация да подобрят паропропускливостта на продукта си, чрез пробиване на отвори в топлоизолационните плоскости . Така наречените ‘отворени EPS’ systems (2500 отвора на м2 EPS) бяха разработени в опит да конкурират с “дишащата” изолация от каменна минерална вата. Стойността μ на отворената EPS състема е около 10, за разлика от обичайните 30 – 40 при обикновения EPS , но дори тези системи са с 10 пъти по-лоша паропропускливост от плочите от каменна минерална вата.

Кнауф Инсулейшън произвежда почти всички видове топлоизолационни материали – каменна и стъклена минерална вата, EPS, дървесна вата.

 

Но когато говорим за топлоизолация на външна стена (фасада) , от все сърце препоръчваме използване на каменна минерална вата. Защо ?

Защо да спестяваме от най-важния елемент на топлоизолационната система – топлоизолацията ?

Предимства на каменната вата в сравнение с други фасадни топлоизолационни материали :

-          Устойчивост на размерите – плоскостите от каменна минерална вата не съдържат в себе си остатъчен производствен газ, който би могъл да причини загуба на обем и размери в течение на годините експлоатация на фасадата.

-          Паропропускливост - отворенната клетъчна структура на изолацията от каменни влакна определя ниското съпротивление на преминаване на водни пари. Kоефициентът на преминаване на водни пари (µ) при каменната минерална вата е равен на 1 , докато при някои други фасадни топлоизолационниматериали този коефициент надминава 200. Монтирайки топлоизолация на външните стени на жилището, в известна степен ние „запечатваме” водните пари, които преминавайки през порестата структура на фасадната стена, неизменно стигат до изолационните плоскости, и или продължават естествения си път навън, или се отлагат и кондензират между топлоизолацията и зидът, предизвиквайки повишена влажност, конденз или развитие на плесен във вътрешността на помещението.

-          Пожаробезопасност – каменната минерална вата е негорим материал, не се топи, не отделя пушек или отровни газове. При възникване на пожар възпрепятства предаването на огъня по външните фасади и пренасянето му от етаж на етаж.

-          Звукоизолация – стотиците хиляди влакна, от които е изградена каменната вата напълно абсорбират в себе си шума, както от околната среда, така и от жилището.

-          Устойчивост на гризачи, птици, микроорганизми и други вредители. За разлика от други материали за фасадна изолация каменната минерална вата не предоставя условия за комфортно обитаване на гризачи и не се явява дразнител за някои птици, например кълвачи.

Продуктът , който препоръчваме за изолиране на външни фасадни стени е Knauf Insulation FKD-S , топлоизолационна плоча специално разработена за тази цел, с повишени устойчивости на натиск и опън , превишаващи до 3 пъти нормативните изисквания.