Монтаж - Вентилируеми фасади

Вентилируемите фасади получават името си от вентилирания слой, т.е. слоя въздух между изолационния материал и външния, облицовъчен слой.Днес вентилируемите фасади са едни от най-често използваните за външните стени на бизнес сгради.

Основни елементи на вентилируемите фасади и тяхното функционално приложение:

  • носеща конструкция за облицовъчния слой- хоризонтални и вертикални профили
Носещата конструкция на облицовката е механично закрепена към носеща стена в съответствие с инструкциите на производителя на окачени фасади. Носещата конструкция има за цел да поддържа външната фасадна облицовка и да разпределя натоварването от вятъра върху основната носеща конструкция на сградата.
  • Изолационен материал от каменна минерална вата 
Топлоизолационният материал в системата на вентилируемите фасади трябва да бъде твърд и правилно нареден, за да се предотвратят накъсвания и разпръскване на части от изолацията при силно въздушно течение във вентилирания слой. Високата плътност на изолационния материал предотвратява също така инфилтрирането на студен въздух в него.
Подходящият тип каменна минерална вата, който трябва да се използва зависи от височината на сградата и въздушния поток във вентилирания слой. Препоръчителни видове каменна минерална вата:
  • NaturBoard VENTI PLUS за всички вентилирани фасадни системи
  • NaturBoard VENTI за изцяло вентилирани фасадни системи с височина до 12м.
 
Плочите от каменна минерална вата се нареждат плътно една до друга без луфтове между тях. Те се подреждат по този начин с цел постигане ефект на притискане към носещата стена. Трябва да се използват специални дюбелиза вентилируеми фасади с глава с диаметър 90мм. Препоръчителният брой е6 бр/м2, а за ъгловите зони броят трябва да е по-голям поради по-силното въздушно течение (според препоръките на производителя на дюбели).
Плочите могат да бъдат допълнително покрити със стъклотекстилен воал с черен или бял цвят в зависимост от желания визуален ефект. Покритата със воал страна на плочата трябва да се постави с лице към вентилирания слой. По този начин се подобряват следните характеристики:
  • Устойчивост на надлъжно въздушно течение: стъклената минерална вата предпазва повърхността на плочата от силните въздушни течения във въздушния слой
  • Хигроскопични качества на плочите: по този начин плочите от каменна минерална вата са допълнително защитени от непосредственото въздействие на атмосферните условия като дъжд, сняг и др.
  • Вентилиран слой
Размерът на вентилирания слой е минимум 2cм (в съответствие с изискванията на производителя на фасади). Предназначението на този слой е да извежда дифузната влага извън сградата (от вътрешната, по-топла среда към външната, по-студена– затова тук не е необходима паропропусклива бариера), както и да елиминира попадналата във външната облицовка вода. През лятото вентилираният слой предпазва сградата от проникване на горещ въздух (понижава сумарното нагряване на стените), а през зимата действа като допълнителна топлоизолация.
 
 
  • Външен, декоративен слой
Този слой придава визуалния облик на сградата и може да се изгради от стъкло, мрамор, камък, и др.Основното предназначение на този слой е да защитава сградата от слънцето, дъжда и другите атмосферни влияния.Освен това декоративният слой разпределя натоварването от вятъра върху носещата конструкция.